Curriculum vitae

Personuppgifter

Andreas Skog, född 1972
Adress: Solrosvägen 12, 90365 Umeå
Telefon: 076-8190863
E-post: andreas.skog[at]live.se

Utbildning                         

Universitetskurser med inriktning mot IT
CSS-baserad webbdesign 7,5p. 2008.
Multimedia för webben 7,5p. 2008.
Digital bildbehandling 7,5p. 2008.
Digitala kulturer – pågående.
Certifierieng av ITis-handledare som Pedagogiska handledare 7,5p. 2003.
Multimedia för lärare 15p. 2001.
Multimediadesign 7,5p. 2000.
Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion, 30p. 1996.

Universitetsexamen
Grundskollärarexamen MaNO åk 4-9, Umeå Universitet. Sep 1991 – dec 1996.

Gymnasial utbildning
Ettårig vårdinriktad kompletteringskurs, ambulanssjukvård. Jan 1992 – dec 1992
Naturvetenskplig linje, Anderstorpskolan i Skellefteå. Aug 1988 – jun 1991.

Anställningar

IT-pedagog, Region Västerbotten, MediaCenter. 1001 - pågående.
Gymnasielärare och IT-pedagog, Umeå Kommun, Midgårdsskolan. 9704 - 0912.
Datakonsult, webbdesign, Vesdakon AB. 0303 – 0307.
Datakonsult, produktion av multimediacd, Ritografen AB. 0204 – 0206.
Lärarvikarie NO, Hannaskolan i Umeå. 9408 – 9706.
Undersköterska på demensboende, helgarbete inom Umeå Kommun. 9301 – 0001
Affärsbiträde inom dagligvaruhandel. 8906 – 9112.

Övriga meriter

Processutbildning för lärare i Västerbotten 2013 - 2014
I mitt arbete som IT-pedagog har jag tagit fram en processutbildning för lärare som jag tillsammans med pedagoger på MediaCenter genomfört. I dagsläget har vi utbildat ca 600 lärare.

#nätkärlek 2012 - 2014
Tillsammans med teatergruppen Unghästen från Västerbottensteatern har jag förläst om unga och nätet för fler än 7000 ungdomar de senaste två åren.

Styrelsemedlem i Föreningen Datorn i Utbildningen 2010 - 2014

Föreläsare om IT och lärande 2011 - 2014
Från 2011 har flera gånger per år jag medverkat i regionala och nationella konferenser om IT och lärande.

Lärande och samarbete i digitala lärmiljöer. 2007 - 2009.
Projektledare för ett utvecklingsprojekt inom gymnasieförvaltningen i Umeå.

Skolverktes PIM-satsning. 2008 - 2011.
Handledare och seminariehållare inom PIM, en kurs i praktisk it- och mediekompetens för lärare.

IT-projekt gymnasieförvaltningen. 2006 - 2009.
Medlem i pedagoggrupp som utformande kravspecifikation för gymnasieförvaltningens upphandling av LMS och sedan administratör på Midgårdsskolan för det valda verktyget, Fronter.

Quality of life. 2006 - 2008.

Ansvar för webbplats för EU-projekt på Midgårdsskolan.

IT i Skolan. 2000 - 2002.
Projektledare för eget arbetslag, sedan ITiS-handledare i Umeå kommun där jag organiserade seminarier och handledde många olika arbetslag från förskola till gymnasium.

Long distance learning and teaching. 1998 - 1999.
EU-projekt där jag ansvarade för utforming av webbplats och deltog i flera internationella möten.

Språk

Svenska, modersmål.
Engelska, goda kunskaper.
Tyska, grundläggande kunskaper.

Datorkunskaper

Jag har undervisat på gymnasienivå i följande programvaror:
Adobe Photoshop, Flash, Dreamweaver och Director
Audacity
Microsoft Office, alla program.
Microsoft Moviemaker

Jag har goda kunskaper i LMS som Fronter, Moodle och webbpublivceringsverktyg som Wordpress.

Jag arbetar i MacOS, iOS och Windows.

Körkort

Innehar B-körkort.

Referenser

Referenser lämnas på förfrågan.